Vanhassa voimalassa.
-kettu

Vanhassa voimalassa.

-kettu

-kettu

-kettu

Pidän Kalasataman rakentamisen katsomisesta, mutta sen loppuessaan, kaipaan sotkua./I like watching Kalasatama under construction, but when it ends, I’ll miss the mess.
-kettu

Pidän Kalasataman rakentamisen katsomisesta, mutta sen loppuessaan, kaipaan sotkua./I like watching Kalasatama under construction, but when it ends, I’ll miss the mess.

-kettu

If I could peel the reflection of the wall off of the water, I’d sew it into a tank top. The wall itself can be trousers and the plastic construct is a hairpiece.
-kettu

If I could peel the reflection of the wall off of the water, I’d sew it into a tank top. The wall itself can be trousers and the plastic construct is a hairpiece.

-kettu

Pidän vanhojen koneistojen, käyttämättömien tehtaiden, ja teollisen romun kuvaamisesta. Joskus ajattelen sen olevan outoa, että minulla on tämä harrastus, koska isäni oli laivan dieselmoottori-insinööri, ja koko elämäni olen katsonut hänen ylläpitävän, rakentavan, ja puhdistavan koneistoja. Se tekee hänet iloiseksi, mutta en pidä koneista, elleivät ne ruostu./I like to take pictures of old machinery, unused factories, and industrial decay. Sometimes I think it’s weird that I have this hobby because my dad was a marine diesel engineer, and all my life I’ve watched him maintaining, building, and cleaning machinery. It makes him happy, but I don’t like a machine unless it’s rusting.
-kettu

Pidän vanhojen koneistojen, käyttämättömien tehtaiden, ja teollisen romun kuvaamisesta. Joskus ajattelen sen olevan outoa, että minulla on tämä harrastus, koska isäni oli laivan dieselmoottori-insinööri, ja koko elämäni olen katsonut hänen ylläpitävän, rakentavan, ja puhdistavan koneistoja. Se tekee hänet iloiseksi, mutta en pidä koneista, elleivät ne ruostu./I like to take pictures of old machinery, unused factories, and industrial decay. Sometimes I think it’s weird that I have this hobby because my dad was a marine diesel engineer, and all my life I’ve watched him maintaining, building, and cleaning machinery. It makes him happy, but I don’t like a machine unless it’s rusting.

-kettu

Ajattelin, että kukkien ja ruohon kylväminen mammuttiin olisi hauskaa, mutta olin liian laiska. Nyt se on metallirunko, koska joku poltti sen. Kuvittelen, että se oli kaunista./I thought that planting the mammoth with flowers and bunch grass would be fun, but I was too lazy. Now it’s a metal skeleton because somebody burned it. I imagine it was beautiful.-kettu

Ajattelin, että kukkien ja ruohon kylväminen mammuttiin olisi hauskaa, mutta olin liian laiska. Nyt se on metallirunko, koska joku poltti sen. Kuvittelen, että se oli kaunista./I thought that planting the mammoth with flowers and bunch grass would be fun, but I was too lazy. Now it’s a metal skeleton because somebody burned it. I imagine it was beautiful.
-kettu

Viime viikolla olen kuunnellut paljon Chelsea Wolfea, joka muistutti minua minun vanhasta reviirista SF:ssa. Tunnelma Kalasatamassa muistuttaakin usein minua siitä, mutta luulen, etta Kalasatama käy samalla tavalla kuin Dogpatch. Pian teollisesta alueesta tule juppiparatiisiksi. Nain mene kaikkia hyviä./Last week I was listening to a lot of Chelsea Wolfe, which reminded me of my old territory in SF. The atmosphere in Kalasatama also often reminds me of it, but I think Kalasatama is going the same way Dogpatch went. Soon the industrial area will become a yuppie paradise. So go all good things.
-kettu

Viime viikolla olen kuunnellut paljon Chelsea Wolfea, joka muistutti minua minun vanhasta reviirista SF:ssa. Tunnelma Kalasatamassa muistuttaakin usein minua siitä, mutta luulen, etta Kalasatama käy samalla tavalla kuin Dogpatch. Pian teollisesta alueesta tule juppiparatiisiksi. Nain mene kaikkia hyviä./Last week I was listening to a lot of Chelsea Wolfe, which reminded me of my old territory in SF. The atmosphere in Kalasatama also often reminds me of it, but I think Kalasatama is going the same way Dogpatch went. Soon the industrial area will become a yuppie paradise. So go all good things.

-kettu

Viihdyin Vaasankadun olevan kävelykatua. Toivoisin sen muuttuvan kävelykaduksi pysyvästi, ja enemmän taidetta lisätään. Jos asukkaita voisivat maalata katua kuten Portlandissa, se olisi siistiä./I enjoyed Vaasankatu being a pedestrian street this summer. I hope it changes permanently and more art gets installed. If residents were allowed to paint the street like in Portland, it would be pretty cool.
-kettu

Viihdyin Vaasankadun olevan kävelykatua. Toivoisin sen muuttuvan kävelykaduksi pysyvästi, ja enemmän taidetta lisätään. Jos asukkaita voisivat maalata katua kuten Portlandissa, se olisi siistiä./I enjoyed Vaasankatu being a pedestrian street this summer. I hope it changes permanently and more art gets installed. If residents were allowed to paint the street like in Portland, it would be pretty cool.

-kettu

Helsingissä on paljon taikapuita. Luultavasti, alamaailman voidaan päästä nämän puiden kautta, koska joku on pukenut ne valkoiseen. En mä tiedä oikeaa keinoa sen tekemiseen./Helsinki has a lot of magic trees. Probably you can get to the underworld through these, because someone has dressed them in white. I don’t know the trick for it though.

-kettu

-kettu

-kettu